Dierproeven en alternatieven
in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
met bijzondere aandacht voor orthopedie