Introductie

Welkom op de website Jeruzalemvaarders in beeld. Deze website biedt een uitgebreid overzicht van portretten van Jeruzalemvaarders in het kader van de laat-middeleeuwse herinneringscultuur rondom de pelgrimage. Hierbij is getracht zo volledig mogelijk te zijn wat betreft de Nederlanden. Ook zijn er objecten van buiten de Nederlanden opgenomen, maar onderzoek daarnaar is vooralsnog te onvolledig om daar uitputtend in te zijn. Andere vormen van herinnering van de pelgrimage zijn hier niet uitgebreid behandeld, maar worden wel behandeld in de begeleidende teksten. Bovendien is er een overzicht opgenomen van grafzerken van Jeruzalemvaarders.

Jeruzalemvaarders in beeld is gemaakt binnen het onderzoeksproject Medieval Memoria Online (MeMO). In dit project zijn laat-middeleeuwse objecten met een memoriefunctie, zoals memorietafels en grafzerken, uit de Nederlanden geïnventariseerd en gecatalogiseerd. Een deel van deze objecten laat zien dat de herdachte personen in hun leven een pelgrimage naar Jeruzalem hadden ondernomen. Deze objecten zijn hier opgenomen en aangevuld met portretten van Jeruzalemvaarders die buiten de doelstellingen van MeMO vallen.

28 april 2015: uitgebreide update. Klik hier om de veranderingen te zien.

Inhoud

Disclaimer:
2012: website ontwerpen door Charlotte Dikken en Bart Holterman (UU). Deze website is getest op Internet Explorer, Opera en Firefox en kan het best worden bekeken op een volledig gemaximaliseerd scherm. Tevens gebruiken sommige delen van deze site JavaScript.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: .